Máy ép nhựa Rayson chuyên nghiệp - A4
Đăng ngày 21-10-2017 10:44:44 AM

Tập đoàn điện tử Rayson, là một trong những tập đoàn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển máy ép nhựa. Là đối tác gia công cho một số hãng máy ép nổi tiếng của Đức, nên chất lượng luôn là tiêu chi hàng đầu cho quá trình sản xuất.

Máy ép nhựa Rayson chuyên nghiệp - A2
Đăng ngày 20-10-2017 02:04:58 PM

Tập đoàn điện tử Rayson, là một trong những tập đoàn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển máy ép nhựa. Là đối tác gia công cho một số hãng máy ép nổi tiếng của Đức, nên chất lượng luôn là tiêu chi hàng đầu cho quá trình san xuất

Máy ép nhựa Rayson chuyên nghiệp - A3
Đăng ngày 20-10-2017 11:55:08 AM

Tập đoàn điện tử Rayson, là một trong những tập đoàn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển máy ép nhựa. Là đối tác gia công cho một số hãng máy ép nổi tiếng của Đức, nên chất lượng luôn là tiêu chi hàng đầu cho quá trình sản xuất.

Đối tác
logo yidu
Dương Quốc Hòa - 0889.906.806